ДЕКЛАРАЦИЯ

    По повод спирането на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13.09.2019 г. и продължаващото отсъствие на адекватна реакция на компетентните органи и демонстрираната от тях пълна безпомощност и липса на визия на обществените медии,

      Ние, представителите на граждански сдружения и организации, обединени от общата ни загриженост за стабилността на институциите, настояваме:

  1. „Комисията за култура и медии“към Парламента незабавно да организира и проведе обществена дискусия за мястото и ролята на обществените медии (БНТ и БНР), на основата на която да се разработи нов Закон за радиото и телевизията, който да определи адекватните обществени цели на двете институциии да регламентира независим бюджет по подобие и аналог с бюджета на Съдебната власт, да предложи нов начин за формиране на СЕМ с участието на представители на обществеността.
  2. При бездействие на Парламентарната комисия очакваме Президента на  Р. България г-н Румен Радев да свика Консултативен съвет за национална сигурност по тази тема, най-късно до края на месец ноември тази година.

     Надяваме се политически отговорните фактори да осъзнаят, че имат последен шанс да прекратят агонията в обществените медии и в медийния регулатор, преди задаващата се медийна анархия да погълне и медиите, и регулатора и самите тях.

           Сдружение „Инциатива Единение”

           Национална Асоциация „Сигурност”

           Международна организация за реална алтернатива

 

Поместено в: Публикации

КОНФЕРЕНЦИЯ “БЪЛГАРИЯ И ИЗТОКА“

На 14 септември в Центъра за източни езици и култури на СУ „Св.Кл. Охридски“ се състоя конференция на тема „България и изтока“

Връзката между трудовия пазар и инвестициите в България„Купувач на надежди“, така бих определил най-новата и модерна професия в Света, където гражданите на развиващите се държави са трудовата сила, изграждащи чужди икономики за сметка на своите. Инвестициите са новата „Обетована земя“, към която всяка развиваща се икономика се стреми и знае, че един ден при достатъчно усилия, ще бъде там но дали ще остане?
Но кои сме ние в Света на инвестициите?
Най-просто казано, ние сме „Инвеститорите“. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

„Международна обстановка и сътрудничество в акваториите на Черно, Средиземно и Балтийско море – правни, икономически и екологични аспекти“

  Кръглата маса, проведена на 5 – 7 юни 2019 г. в гр. София, постави акцент върху насърчаването на конструктивен диалог и на устойчивите форми и структури за равноправно и обективно обсъждане на най-острите съществуващи и нововъзникващи проблеми, и предостави възможност за изява на политици, експерти, учени и представители на граждански структури да изразят своите позиции и да предложат възможни решения. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

ДЕКЛАРАЦИЯ

до Вицепремиера на Република България
г-н Красимир Каракачанов
Копие: Министър на Вътрешните работи на Р.Б.
г-н Младен Маринов
Копие: Главен прокурор на Р.Б.
г-н Сотир Цацаров
Копие: Министър на Правосъдието на Р.Б.
г-н Данаил Кирилов

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Областния Съвет на СОСЗР –Варна,Клуб „ Полиция” съм СОСЗР Варна, Асоциация „ Сигурност” –към СОСЗР- Варна, СД-32-Варна към СФС – МВР

Уважаеми Господа,

Както е известно многократно пред медии и на открити мероприятия сме заявявали нашата позиция в подкрепа на петимата полицейски служители изпълнили задълженията си по конкретно възложена служебна задача. В своето трудно ежедневие българските полицаи са доказали, че са всеотдайни защитници на реда, сигурността и спокойствието на гражданите, за което те винаги са получавали благодарността и подкрепата на сънародниците ни.
Изразяваме възмущението си от несправедливо наложената им присъда. Продължаваме да вярваме в българското правосъдие и се надяваме на справедливо крайно решение. Очакваме от Вас намеса и навременно съдействие за защита на честа и достойнството на служителя от МВР.

ПОДПИСАЛИ:

1. Председател на Обл.Организация на СОСЗР-Варна
в.а.(о.з.) / Петров/
2. Клуб „ Полиция” съм СОСЗР Варна
подп.(о.з.) / Кузманов/
3. Председател на Асоциация „ Сигурност”-Варна
подп.( о.з.) / Черкезов/
4.Председател на СД-32 към СФС – МВР-Варна
г-н. / Янчев/

Изх.№ 118/11.06.2019г
Варна

Поместено в: Публикации

Изработка на сайт: OnboxMedia