акция „Мисия за мир и приятелство – 100 години от края на Първата световна война: уроци и съвременност“

 

 

 

 

 

 

 

 

Национална Асоциация „Сигурност” взе участие в

 Международната хуманитарна акция „Мисия за мир и приятелство – 100 години от края на Първата световна война: уроци и съвременност“

Международният консултативен Комитет на организациите на офицерите от запаса и резерва, съвместно със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва на България и при съдействието на Министерството на отбраната на България проведe Международна хуманитарна акция „Мисия за мир и приятелство – 100 години от края на Първата световна война: уроци и съвременност“, а също така своята шеста генерална асамблея. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

Националната инициатива „ЕДИНЕНИЕ“

На 14 май 2019 година в салона на БЧК столичната организация на Националната инициатива „ЕДИНЕНИЕ“ проведе среща – дискусия на тема „БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД“ .

         Столичани бяха поздравени от организациите на НИ „ЕДИНЕНИЕ“ от гр. Благоевград ,Варна, Ловеч, Смолян и Перник.

          От направените изказвания, предложения, изразени мнения и идеи присъстващите на срещата единодушно решиха:

  1. България се нуждае от спешна промяна на управленския модел, наложен през последните три десетилетия, които й причини безпрецедентна в нейната история социално – икономическа морална и демографска криза.
  2. Преодоляването на тридесетгодишния катастрофален упадък на българската държава е възможно само в незабавното единение на българския народ и в спиране на изкуствено поддържаната конфронтация в обществото, обслужваща ограничена  политическа прослойка.

           Само единни и сплотени, българите, както много пъти са показали в миналото,  могат да преодолеят  днешната всестранна криза и тръгнат по пътя на една демократична, правова и просперираща държава.

Гражданско сдружение „Гражданско общество за България“

 

 

                                                        

 

Поместено в: Публикации

                              ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА НАС.

     Национална Асоциация Сигурност/НАС/ е учредена на 17.03.1995 г. като доброволно неправителствено сдружение с нестопанска цел на физически лица, работили и работещи в службите за сигурност на Р.България  и граждански лица, отгговарящи на изискванията на Устава на НАС.

    Съгласно своя Устав НАС осъществява  дейността си на принципа на пълна самоиздръжка и е независима от политически партии и организации. НАС съдейства за социалната и правна защита  на своите членове и симпатизанти. Сътрудничи с граждански сдружения, обществени организации, централната и местна власт по въпросите на националната сигурност и опазване на обществения ред. Има структури в 20 града на Р.България  с 3000 души членска маса. Организира и участва в обществени форуми и публични дискусии по проблемите на националната сигурност и опазване на обществения ред, сигурност и имущество, установява и поддържа контакти със сродни организации в страната и в чужбина, в полза на интересите на Р.България и в съответствие с действащото законодателство. Членовете на НАС участват в обществени дискусии и публични мероприятия по въпросите на националната сигурност и политики и оказват експертно съдействие в тези направления.

     НАС, в това число нейният председател о.з.полк. Чавдар Петров, осъществяват своята дейност съобразно Конституцията на Р.България, действащите в страната закони и Устава на Асоциацията, и няма да допуснат посегателства и най-вече да толерират разпространяването на неверни факти,  обстоятелства и фалшиви новини, касаещи дейността на Асоциацията. Ще бъде търсена съдебна отговорност от медии, лица и организации, разпространяващи неверни данни, сведения и твърдения, възпиращи дейността на НАС.

УС на НАС

София 16.04.2019 г.

 

Поместено в: Публикации

Три въпроса към премиера на България

Господин министър-председател,

Като гражданин на Република България уважавам държавните институции и техните решения. Като дипломат, занимаващ се с въпросите на Балканската политика и българо-турските отношения, съм чувствителен към изявите на висшите представители на властта,пряко засягащи суверенитета, престижа и историческата истина  за развитието на моята Родина.

В последните две години Вие бяхте особено активен по Балканското направление. Няма да коментирам изявите Ви по „интеграцията “ на Западните Балкани и Договора с Македония, който заличи българската история и факта, че в началото на миналото столетие над 60% от населението по земите на днешна Северна Македония е било българско. Анализ и заключения по тези въпроси направих в книгата „Измамата“– част втора на „Турският въпрос и държавната сигурност“, която Национална асоциация сигурност, чийто  член съм, Ви изпрати. Позволявам си да Ви задам три конкретни въпроса, свързани с Турция, по които е необходима пълна яснота, тъй като пряко засягат България и нейните граждани. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

Изработка на сайт: OnboxMedia