„Трансформациите на службите за сигурност 1989-2019 г.“

Доклад на зам.-председателя на НАС, оз. полк. Юлий Георгиев, изнесен на Националната юбилейна конференция “ 30 ГОДИНИ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989г. – политически, социално-икономически, външнополитически, военно-стратегически и културни трансформации“, 8 ноември 2019 г., СБЖ. 

 

   Трансформациите на институциите за сигурност в началото на 90-те години бяха предизвикани от настъпилата глобална промяна в геополитическата ситуация в света и развитието на стимулираните от нея процеси на глобализация, вследствие на което се яви и необходимостта от преосмисляне на повечето от доминиращите базови възгледи и разбирания за ролята на сигурността в съвременния ни живот. В резултат на това се наложи преформулиране на военнополитическите и разузнавателни концепции и доктрини, респективно на законодателството, стратегиите и политиките за националната сигурност на отделните държави и отбранителни съюзи.

   В България, заради възникналата сложна политическа обстановка след 10 ноември 1989 г. и променливата динамика на политическия процес, трансформациите продължиха по-дълго време отколкото бе необходимо. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

                         ДЕКЛАРАЦИЯ

    По повод спирането на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13.09.2019 г. и продължаващото отсъствие на адекватна реакция на компетентните органи и демонстрираната от тях пълна безпомощност и липса на визия на обществените медии,

      Ние, представителите на граждански сдружения и организации, обединени от общата ни загриженост за стабилността на институциите, настояваме:

  1. „Комисията за култура и медии“към Парламента незабавно да организира и проведе обществена дискусия за мястото и ролята на обществените медии (БНТ и БНР), на основата на която да се разработи нов Закон за радиото и телевизията, който да определи адекватните обществени цели на двете институциии да регламентира независим бюджет по подобие и аналог с бюджета на Съдебната власт, да предложи нов начин за формиране на СЕМ с участието на представители на обществеността.
  2. При бездействие на Парламентарната комисия очакваме Президента на  Р. България г-н Румен Радев да свика Консултативен съвет за национална сигурност по тази тема, най-късно до края на месец ноември тази година.

     Надяваме се политически отговорните фактори да осъзнаят, че имат последен шанс да прекратят агонията в обществените медии и в медийния регулатор, преди задаващата се медийна анархия да погълне и медиите, и регулатора и самите тях.

           Сдружение „Инциатива Единение”

           Национална Асоциация „Сигурност”

           Международна организация за реална алтернатива

 

Поместено в: Публикации

КОНФЕРЕНЦИЯ “БЪЛГАРИЯ И ИЗТОКА“

На 14 септември в Центъра за източни езици и култури на СУ „Св.Кл. Охридски“ се състоя конференция на тема „България и изтока“

Връзката между трудовия пазар и инвестициите в България„Купувач на надежди“, така бих определил най-новата и модерна професия в Света, където гражданите на развиващите се държави са трудовата сила, изграждащи чужди икономики за сметка на своите. Инвестициите са новата „Обетована земя“, към която всяка развиваща се икономика се стреми и знае, че един ден при достатъчно усилия, ще бъде там но дали ще остане?
Но кои сме ние в Света на инвестициите?
Най-просто казано, ние сме „Инвеститорите“. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

„Международна обстановка и сътрудничество в акваториите на Черно, Средиземно и Балтийско море – правни, икономически и екологични аспекти“

  Кръглата маса, проведена на 5 – 7 юни 2019 г. в гр. София, постави акцент върху насърчаването на конструктивен диалог и на устойчивите форми и структури за равноправно и обективно обсъждане на най-острите съществуващи и нововъзникващи проблеми, и предостави възможност за изява на политици, експерти, учени и представители на граждански структури да изразят своите позиции и да предложат възможни решения. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

Изработка на сайт: OnboxMedia